Ostrava CUP Ostrava CUP

Ubytování na turnaji

UBYTOVÁNÍ V HOTELU Nikolas

Možnost ubytování v partnerském hotelu Nikolas

Kontaktní osoba: Jiří Mumulos
Mobil: +460 602 626 780

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE

Objednávky budou přijímány nejlépe e-mailem s předchozí telefonickou rezervací na:
Kontaktní osoba: Paulína Hudáková
Mobil:  +420 602 220 087
E-mail:info@ostravacup.cz
Předmět: UBYTOVANÍ JOC

SEZNAM UBYTOVANÝCH TÝMŮ NA JOC

Kontaktní osoba pro ubytování ve školách během turnaje: Veronika Tomšová
Mobil:   +420 603 936 342

ŠKOLY:

· Ubytování ve škole - Gymnázium Hladnov, Adresa:  Hladnovská 1332/35 , 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

· Ubytování ve škole - ZŠ Pěší, Adresa:  Pěší 66, 712 00 Ostrava - Slezská Ostrava  

· Ubytování ve škole -ZŠ Chrustová, Adresa: Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava - Slezská 

· Ubytování ve škole - ZŠ na Vizině, Adresa: Na vizině 1034/28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

 

CENA ZA UBYTOVÁNÍ:
Cena pro jeden tým za jednu třídu (maximálně 20 osob ve třídě) je 3500 Kč po dobu turnaje (dvě noci - z pátku na sobotu a ze soboty na neděli). Počet tymů pro ubytování je omezen.

Ubytování je zajišťováno v níže uvedených školách. Organizátor si vyhrazuje právo změny školy až do začátku turnaje.
Ubytování ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách!!!

Školy budou zpřístupněny 07. 06. 2024 od 18:00 hod a musí být vyklizeny 09. 06. 2024 do 11:00 hodin dopoledne. První den ve 22:00 se uskuteční přivítací a informační schůzka ve vestibulu školy (platí pro vedoucí týmů ubytovaných ve škole).Při příjezdu je každé družstvo povinno předložit jmenný seznam. Škola je otevřena od 6.00do 23.30hod. Vstup do školy mimo tyto hodiny není dovolen. Ve výjimečném případě pozdního návratu je nutné se předem dohodnout s nepřetržitou turnajovou službou ve škole. Jakékoliv problémy řešte prostřednictvím turnajové služby ve škole. Při ubytování ve školách pořadatel upozorňuje, že bude vyžadovat přísné dodržování uvedených zásad:

  • Ve všech prostorách školy i v jejím okolí platí zákaz kouření!
  • Do prostor školy se nesmí donášet alkohol!
  • V prostorách školy jsou zakázány veškeré míčové hry!
  • Udržovat ve všech prostorách školy pořádek!
  • Neničit zařízení školy a tříd!
  • Mladí účastníci nesmí zůstat ve škole bez dozoru!
  • Po 22 hodině dodržovat noční klid, včetně zhasnutých tříd!
  • Cenné věci je třeba nosit neustále s sebou! Pořadatel neručí za případné ztráty.
  • Účastníci jsou povinni při každém opuštění třídy si vyžádat její uzamčení.
  • Dbejte pokynů zaměstnanců školy a asistentů!

Při nedodržení těchto zásad si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit příslušné družstvo z ubytování, případně z účasti na turnaji, a to bez náhrady.

Při příjezdu bude vybírána kauce ve výši 2.000 Kč na tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno.

POZOR !!!!  - u kategorie DOROSTENCI a JUNIOŘI bude při příjezdu vybírána kauce ve výši 5.000 Kč na tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno. - z důvodu problémů v minulém ročníku turnaje. Jestliže bude třída odevzdána ve stavu, v jakém byla převzatá –tj. uklizená, bez škod, bude tato kauce vrácena. V případě jakékoliv škody způsobené účastníky bude tato škoda jimi uhrazena v hotovosti na místě. Vzhledem k omezenému počtu sociálních zařízení ve školách (umývárny) doporučuje pořadatel využít po zápasech sprch na halách.

 

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ V OSTRAVĚ

Další možnosti ubytování v Ostravě možno nalézt v odkaze - týmy si zajišťuji samostatně

 

 

 

Partneři