Ostrava CUP Ostrava CUP

Pravidla turnaje

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel IFF.

HRACÍ ČAS

Týmy jsou rozděleny do skupin po 4 týmech (s variantou po 5 týmech, v případě nízkého počtu týmů může nastat situace, kdy bude pouze jedna skupina o více než 4 týmech). V základní části se týmy utkají každý s každým. Hrací čas je v základní části ve skupinách 2 x 15 minut hrubého času, dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední minuta druhého poločasu se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová. Time out v základních skupinách nejsou povoleny. Všechny týmy postupují do play-off částí turnaje (pavouk A, pavouk B).

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů. Pořadí ve skupině znamená způsob nasazení do pavouků, který je předem daný. Postupová pozice vychází z výsledků ve skupině. Při počtu 16-ti týmů se pavouci pro play-off dělí následovně. Vždy první a druhé místo ze skupin A-D postupuje do pavouka A a třetí a čtvrtá umístění postupují do pavouka B. Play-off A i B probíhají odděleně a vzájemně se již neprolínají.

V semifinále a finále a o třetí místo se hraje 3 x 15 minut (pouze v kategorii přípravek, elévů, elévek a mladších žáků a žákyň se hraje i nadále vše 2 x 15 minut), dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední tři minuty třetí třetiny se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová. Všechny zápasy v play-off se hrají vyřazovacím způsobem na jedno vítězné utkání. V případě remízy v play-off části turnaje po základním hracím čase, následují samostatné nájezdy. Utkání o třetí místo se hraje v pavouku A, kdežto v pavouku B se nehraje.

V případě nasazování do pavouka A či B jsou týmy posuzovány dle průměrného počtu bodů na zápas ve skupině. Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

  • počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
  • rozdíl skóre ze vzájemných utkání
  • celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
  • celkový rozdíl skóre
  • celkový počet vstřelených branek
  • los

Při samostatných nájezdech budou vybráni tři hráči z každého týmu. Čísla tří hráčů z každého týmu i s pořadím, v jakém nájezdy vykonají, budou oznámeny rozhodčím (ideální předány na papíru). O začínajícím týmu rozhodne los. V případě remízového stavu po vykonání tří nájezdů na každé straně následují extra samostatné nájezdy stylem "náhlé smrti" (série po jednom nájezdu na každé straně, dokud nebude rozhodnuto). V nájezdech "náhlé smrti" můžou nastoupit hráči v poli bez omezení.

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu herního systému a úpravu pravidel v případě přihlášení malého počtu účastníků v některé kategorii.

JURY TURNAJE

Mgr. Lubomír Šimon
Adam Zmrzlík

PROTESTY

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí,

SOUPISKA HRÁČÚ

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů včetně čísla dresu hráčů a celého datumu narození. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce a s turnajovým náramkem na ruce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů.

ČEKACÍ DOBA

Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

START HRÁČE

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Výjimkou je start hráče mladší kategorie družstva současně v starší kategorii týmu téhož klubu, který je povolen, pokud to umožní rozpis utkání.  Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit doklad průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř sporného utkání,  po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. (POZOR hráči mladší kategorie musí být však zapsaní i na soupisce starší kategorie)

VYLOUČENÍ HRÁČE

ČK udělaná za technický přestupek (špatné vybavení, neuvedení v sestavě) vede k vyloučení do konce utkání, po němž nenásleduje žádný další postih. Při udělení netechnické ČK nemůže potrestaný hráč/trenér nastoupit ani do dalšího utkání týmu, během něhož JURY turnaje rozhodne o délce trestu a hráče informuje nejpozději do začátku následujícího zápasu, ke kterému by hráč už směl nastoupit. 

BARVY DRESU

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

ŠATNY

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

ROZPIS UTKÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise.
V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medaile (dle soupisky družstva) Vítěz každé kategorie obdrží putovní pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

Partneři